شِکـَرِ با نَمَک

شکر هم باید نمک داشته باشه

دوستان خوبم سلام خوبید؟

لطف کنید این مطلب را تا آخر بخوانید

نظر فراموش نشود

 

 

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم

اما

چقدر دلخوشی خوابها کم است

 

 

 

یه " فنجان خالی " ... ؟

را که نگاه میکنم

گلـویم به خاطر چای هایی

...

که با تو نخورده ام چقدر میسوزد ... 

 

تمــــــام فنــــجان های قـــهوه دروغ می گـــــفتند ،..


تـــــو بر نـــــــمی گردی ..

 

 

خودکــــار توی فنجـــان

قاشــــق به روی کاغذ

زیبایی ات حواس مرا پرت می کند!

 

 

یکــ فنجانـــ دیـگر برایمـــ قــهوه بـریـز

.
.
.

زود ســرد میــ ـشونـد ؛


وقتیـــ برایــــ رفتنـــ شتــابـــ میــ ـکنیـــ

 

 

 

ســرمـ را کـه تکیـه می دـهـم

بـه سینـه ی ِ مـردانـه اَت

همـه ی ِ کوه ـهـا کــم می آورنـ َد

اَمنــ ِ آغـوشـ ِ توستــ کـه

بهـانـه ایی می شــوَد

بـرای ِ ـهـزار بـاره پیــدا شـدن در حریمـ َت ...

 

 

اگر میدانستم

اکنون تو پاهایت را بر کدام نقطه خاکی گذاشته ای

می آمدم آن خاک را

به چشم می کشیدم

پای آمدنت که نباشد....


اگر تمام جاده های عالم هم به خانه من ختم شود ....


باز هم نمی رسی !

 

 

نگاهم به تلفن دوخته می شود

امـــــا دریغ از

چند ثانیه ی کوتاه صحبت

فقط

حجم خاک نشسته روی گوشی رانظاره می کنم !

 

 

یادگار دونفرگی هایمان

همین کابوس های شبانه است

 

 

چقدر سخته تمام اعضای بدنت بخواهند حرف بزنند

اما ندانند چه می خواهند بگویند...

 

+ تاريخ سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ نوشته شده ي دوست داشتني ترين نَمَک شِکـَری از تنهايي درآوردن من ()